Gør-det-selv-el

Når strømmen er afbrudt må du selv:

  • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerledninger, tristikdåser m.m.)
  • Reparere el-apparater, f.eks. udskift ledningen, der fører strøm til apparatet ( en tilledning), og skifte en fatning.
  • Udskifte indendørs (Normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord – og dermed med to huller – op til 250 v i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning ellere ikke har IP-mærkning.
  • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord – og dermed med tre huller – op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI – eller HPFI-afbryder.
  • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til at afbryde med tidsfunktion o. lign. i boligen.
  • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
  • Ændre og reparere svagstømsstyrings – og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.
  • Det el-arbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen. Derfor skal installationen i din bolig stadig op fylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.